SÖRMLAND

Låga betyg bland länets elever

Grundskolorna i Sörmland är bland de sämsta i landet på att se till att eleverna blir behöriga till gymnasiet. Det visar den senaste statistiken från Skolverket.

85,7 procent av de elever som slutade nian i våras, hade behörighet till gymnasiet. Det är en svag ökning sedan året innan, när andelen var 85,4. Inom den kommunala skolan finns flest behöriga i Vingåker och minst andel behöriga i Nyköping.

I Sverige är det bara eleverna i Örebro som klarar behörigheten sämre än de sörmländska eleverna.

Skolverkets statistik visar också att föräldrarnas utbildningsnivå får allt större betydelse för elevernas resultat. Elever med föräldrar som enbart gått grundskola har fått sämre betyg genom åren, medan de elever vars föräldrar gått ut gymnasiet fått allt högre betyg.

Läsåret 2008/2009 hade elever med föräldrar som har grundskoleutbildning ett genomsnittligt meritvärde på 159,4. Motsvarande siffra föregående läsår var 162,6 och åren dessförinnan ännu högre.

För elever med minst en gymnasieutbildad förälder var det genomsnittliga meritvärdet 193,9, vilket är en ökning jämfört med förra läsåret. För elever med minst en högskoleutbildad förälder var det genomsnittliga meritvärdet 231,4.