TROSA

Relativt få fattiga barn i Trosa

Barnen som lever i fattigdom i Sverige blir färre. Det visar ny statistik från statistiska central-byrån, SCB. Trosa är en av de kommuner som utmärker sig i undersökningen eftersom det där finns ovanligt få fattiga barnfamiljer.

2007 var det enligt undersökningen fler familjer än tidigare som hade en dräglig månads-inkomst.

I Trosa har 2,5 procent av barnfamiljerna en låg inkomststandard enligt SCB. Det kan jämföras med Malmö, där nästan en av fem lever i fattigdom.