Avgörande dom överklagas

Försäkringskassan överklagar tingsrättens dom som slår fast att gravida sjukskrivna diskrimineras. Försäkringskassan anser främst att tingsrätten inte i tillräcklig utsträckning har jämfört hur kvinnorna har behandlats med hur någon annan skulle ha behandlats.

En sådan jämförelse är nödvändig för att fastställa att diskriminering har förekommit, menar Försäkringskassan.

Domen kan bli vägledande för bland andra Katrineholmsbon Carina Randolfi som också hon anmält Försäkringskassan via Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Valet att överklaga görs eftersom Försäkringskassan inte delar tingsrättens bedömning om att kvinnorna diskriminerats och att det behöver utvecklas praxis på området.

Försäkringskassan anser att det är viktigt att en högre instans bedömer hur lagen om allmän försäkring står sig i förhållande till diskrimineringslagstiftningen och vilka följder det kan få för tillämpningen av försäkringen.

Bedömningen av rätten till sjukpenning görs utifrån om arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. En kvinna kan ha rätt till sjukpenning om hon är eller blir sjuk under graviditeten och sjukdomen sätter ned arbetsförmågan med minst en fjärdedel. Detta oavsett om sjukdomen har något samband med graviditeten eller inte, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.