FLEN

"Ingen vanvård på Flensgård"

Det fanns brister på Blacksta gård utanför Flen, som drivs av Lars Hultström, men någon vanvård av grisarna upptäcktes inte. Däremot upptäcktes brister i ventilation och det var brist på strö i form av halm.

Det visar den inspektion som Länsstyrelsen gjorde igår efter Sveriges Radios avslöjande om vanvård av grisar där.

– Det saknades tillräckligt mycket strö och det var problem med ventilationen, berättar länsveterinär Per Jonsson.

Enligt leder enligt länsvetrinären till dålig ventilation till att det blir för kallt för grisarna. För lite strö mår de inte heller bra av. Lars Hultström hade dock sagt att han var i färd med att förbättra ventilationen och hade redan gjort det på nio av sina elva grishus, men hade två kvar.

De brister som upptäcktes vid länsstyrelsens inspektion kommer att leda till en rapport med rekommendationer och ett uppföljande kontrollbesök. Anläggningens ansvariga är införstådda med detta och bristerna kommer omedelbart att åtgärdas, uppger länsstyrelsen i ett pressmeddelande. 

TT: Hur allvarliga är de här bristerna?

– Det är ett brott mot svensk djurskyddslagstiftning och kan vara allvarligt för det enskilda djuret. Givetvis måste han åtgärda det här, men det rör sig inte om någon vanvård så att grisarna ligger och dör, säger Monica Ängehult, djurhållningskontrollant i vid länsstyrelsen i Södermanland.

Nu kommer Hultström att åläggas att åtgärda bristerna. Gör han det väntar inga påföljder från länsstyrelsen.

Ängehult hittade inga döda grisar och de sjuka grisar som filmats av aktivister befann sig isolerade från övriga djur i sjukboxar, vilket är enligt regelverket.

Hör tidigare rapportering: