Sörmland

Sörmland intressant för biogas

I Sörmland finns fler platser, än någon annanstans i Östra Mellansverige, där gödsel från gårdar, skulle kunna användas för biogasproduktion. Det visar ett examensarbete som gjorts vid Uppsala Universitet.

Sju olika län har studerats i arbetet, och här i Sörmland finns tio så kallade hotspots. Det vill säga ansamlingar av gårdar, som skulle kunna samarbeta för att producera så pass mycket biogas, att det kan användas som bilbränsle, och dessutom bli lönsamt för bönderna.