Störst förtroende för Sveriges Radio

Sveriges Radio är ny etta på listan över Sveriges mest förtroendeingivande företag. Det visar den årliga förtroendebarometer som Medieakademin presenterade i dag. Sveriges Radio hamnade överst, tätt följt av IKEA och SVT. 79 procent av de tillfrågade har mycket eller ganska stort förtroende för Sveriges Radio. Förtroendebarometern mäter svenska folkets förtroende för olika institutioner, partier och varumärken i samhället.