OXELÖSUND

Klartecken för fler bostäder i hamnen

Regeringen ger klartecken för att bygga kedjehus nere vid hamnen i Oxelösund. Kommunens beslut att låta bygga husen i Trossgränd, har överklagats av människor som bor i närheten. Länsstyrelsen har tidigare gett kommunen rätt, och de boende har därför vänt sig till Miljödepartementet på regeringen i hopp om att det ska stoppa kommunens planer.

De boende menar att det är alldeles för många hus som ska byggas, och att skärgårdsmiljön kommer att förstöras. De tycker att det är fel att spränga bort fina berghällar och inkräkta på ekosystemet i det strandnära området. Några av dem menar också att en fullmäktigeledamot som deltagit i beslutet varit jävig.

Men regeringen bedömer att ingreppen inte är så pass betydande att planen ska stoppas. När det gäller jävfrågan säger Miljödepartementet att den eventuella jävssituationen inte har påverkat utgången i ärendet, oavsett om det varit fråga om jäv eller inte.