Sörmland

Krav på revision av djurskyddet

Riksdagsledamot Fredrik Olovsson (S) kräver att riksrevisionen granskar regeringens hantering av djurskyddet. Enligt Olovsson har förändringen av djurskyddet inneburit halverade resurser för tillsynen och inga planerade inspektioner av grisfarmare. Länsstyrelsen har numera ansvaret istället för som tidigare kommunerna.