SÖRMLAND

Gårdsstöd till bönderna nästan i tid

Det ser nu ut som om de flesta av lantbrukarna som ansökt om gårdsstöd kommer att få det före årsskiftet, som vanligt.

Det visar en genomgång, som Jordbruksverket gjort med länsstyrelserna. Men det varierar mellan länen och Sörmland ligger lite efter.

Prognosen just nu är att åtta av tio lantbrukare ska hinna få sitt stöd i tid i Sörmland medan de län, som hinner längst når nio av tio.