sörmland

Grisföretag ska certifieras

Grisbranschen enades idag om att införa certifiering av alla grisföretag, enligt Lantbrukarnas riksförbund (LRF). En oberoende tredje part, oklart vem, ska kontrollera djuromsorg och livsmedelssäkerhet på de gårdar som ansluter sig.

Läs mer:

Beslutet togs vid ett möte som LRF hade sammankallat. Deltog gjode bland annat slakteriföretag, Svenska djurhälsovården, Sveriges grisföretagare och Swedish Meats. Slakterinäringen ska nu börja arbeta med hur certifiering ska fungera konkret, heter det.