GNESTA

Gnesta kommun siktar på vindkraftverk

Gnesta kommun utreder var i kommunen det kan passa att bygga vindkraftverk. I veckan som kommer ska en utställning tala om för invånarna vilka platser kommunen tycker passar för vindkraft.

Gnesta har inget område i kommunen som är utpekat av Energimyndigheten som riksintresse för vindkraft men däremot vill kommunen själv nu ta reda på vilka platser som skulle kunna vara passande att bygga vindkraftverk på.

Utredningen har lett till att ungefär hälften av marken i kommunen passar för vindkraft. Då har man tagit bort områden som är utpekade som speciella i översiktsplanen. Det kan handla om naturområden som är särskilt orörda eller platser som är kulturminnesmärkta - men även området runt Vängsöflygfält är till exempel markerat som ett område där det inte lämpar sig med vindkraft.

Syftet med att kommunen tar fram en sådan här vindkraftsplan är enligt miljöstrategen Bertil Karlsson att alla parter, såväl kommunen som de som vill bygga vindkraftverk, ska veta vilka områden det är värt att söka bygglov inom så att ingen ska behöva ansöka om bygglov i onödan och att processen ska kunna gå fortare.

Utställningen ska stå i två månader med start från tisdag i nästa vecka och sen kommer vindkraftsplanen att gå igenom kommunstyrelse och fullmäktige.