KATRINEHOLM

Nytt projekt ska hjälpa utsatta

Anmälningarna om våldet mot kvinnor i nära relationer ökar. Ökningen är 30 procent jämfört med för tio år tillbaka, men enligt Brottsförebyggande rådet anmäls över 80 procent av våldet aldrig till polisen. Ett nystartat projekt i Katrineholm, med stöd från Länsstyrelsen, ska hjälpa kvinnor som både missbrukar och utsätts för våld.

– Männen har en maktposition. De har drogerna och kvinnorna har svårt att ta sig ur det hela, berättar Sanna Kjellström som är en av de som leder projektet.

Över 90 procent av de kvinnor som missbrukar har utsatts för fysiskt eller psykiskt våld i nära relation, det visar forskning från bland annat folkhälsoinstitutet. Men de här kvinnorna har på de flesta håll i landet ingenstans att ta vägen för att komma ifrån våldet.

– Man får inte vara på kvinnojourer och är man inte redo att gå in i en behandling och bli nykter och drogfri så hamnar man i en skarv, säger Sanna Kjellström.

Det handlar inte bara om att få tak över huvudet i ett skyddat boende, säger Sanna Kjellström.

– Efter klockan fem finns det ingen att få tag på för då har handläggarna och behandlingspersonal gått hem.

Enligt Brottsförebyggande rådet är det inte mer än 20 procent av våldet mot kvinnor i nära relation som polisanmäls och när missbruket finns med är kvinnorna kan det vara ännu svårare att söka hjälp. Ett annat mål med projektet är att få socialtjänsten att upptäcka de kvinnor som behöver hjälp.

Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se