NYKÖPING

"Alla ska kunna få bästa möjliga stöd"

På de flesta håll i landet saknas skyddade boenden för kvinnor i missbruk som utsätts för våld. För att lösa situationen i Nyköping arbetar kommunen just nu med hur en upphandling av en kvinnojour skulle kunna se ut nästa år.

Annelie Welander arbetar med kvinnofridsfrågor i Nyköpings kommun och hon säger att kommunen dessvärre inte har något att erbjuda idag.

Kvinnojoren Mira i Nyköping är en ideell förening som får ekonomiskt stöd av kommunen och dit kvinnor som behöver akut hjälp kan vända sig - om man är nykter och drogfri.

– Vi har inte ett tillräckligt skydd för missbrukande kvinnor. Vi måste dock erbjuda även kvinnor som är utsatta för våld ett boende, säger Göran Hagberg (FP) som är ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden.

Som vi berättat tidigare ska länets första akutboende för missbrukande kvinnor som utsatts för våld öppna i Eskilstuna kommun i samband med årsskiftet och i Katrineholm pågår ett projekt för att förbättra situationen i kommunen. Men i Nyköping planerar man att göra en upphandling av kvinnojour som kan ta emot alla som behöver akut skydd, något som Göran Hagberg hoppas ska vara klart om ett år.

– Vi har ett ansvar för att detta ska finnas där så att alla grupper ska kunna få bästa möjliga stöd och hjälp.

Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se