NYKÖPING

Förorenade områden kan undersökas

Nyköpings kommun ska enligt ett förslag som politikerna ska ta ställning till ansöka om 720 000 kronor i bidrag från staten för att fortsätta undersökningarna av områden som misstänks vara förorenade av farliga kemikalier, men där ingen idag kan pekas ut som ansvarig för föroreningarna.

De områden som nu är aktuella för undersökning är Kila trä, gasverket Slottsvakten, Nyköpings bruk samt Tidkehyttans impregnering.

Målet är att minska riskerna för hälso- och miljöpåverkan.