NYKÖPING

Kommunen positiv till naturreservat

Nyköpings kommun ställer sig i ett remissvar positiv till det naturreservat vid Nävekvarns klint vid Bråviken, som länsstyrelsen vill inrätta.

Syftet med reservatet väster om Nävekvarns hamn och Pryssgården är att bevara ett område med höga natur- och friluftsvärden. Kommunen efterlyser nu kartor över den historiska markanvändningen och beskrivning av den marina miljöns värden.