NYKÖPING

Fler flyktingbarn till Nyköping

Kommunstyrelsen i Nyköping väntas idag säga ja till att öka mottagningen av flyktingbarn, som kommer ensamma till Sverige.

Nyköping har redan avtal med Migrationsverket om att ta emot tio barn och det ska enligt förslag nu ökas med ytterligare fem.

Förutom det föreslås att Nyköping ska ta emot 110 flyktingar nästa år. Det slutgiltiga beslutet när det gäller det ska tas i fullmäktige senare.