Nyköping

Avverkningsstopp under häckning

Det kan komma att bli helt stopp för avverkning av kommunens skog i Nyköping under fåglarnas häckningsperiod på våren. Idag finns en muntlig överenskommelse om att i görligaste mån undvika skogsarbeten under häckningssäsongen, men politikerna ska nu ta ställning till ett förslag om en skriven policy med avverkningsförbud under häckningen. Frågan är väckt som ett medborgarförslag