sörmland

600 nya platser på Komvux

Intresset för att studera på Komvux har ökat i takt med att arbetslösheten har stigit. Nu har Regeringen beslutat om att ge 600 platser till yrkesutbildningarna på Komvux i Sörmland för att trycket är så hårt.

– Jag har alltid varit intresserad av ett yrke inom och handel och butik och tycker att yrkesutbildningen är bra för man lär sig så mycket på så kort tid, berättar Sanna Heinonen från Eskilstuna som går en yrkesutbildning inom Handel och butik.

Heinonen är en av 1 000 personer som går en yrkesutbildning i Eskilstuna. I augusti i år var det 1 400 som sökte till Komvux i Eskilstuna, det är nästan 50 procent fler jämfört med samma tid förra året. För att klara tycket har Sörmland fått ytterliggare 600 platser till yrkesutbildningarna.

– Vi kommer att fördela pengarna lite grann. Dels genom att starta gemensamma gruppstarter inom bestämda områden. Men en stor del kommer också att kunna gå till individuella lösningar om man till exempel hittar en utbildning i en annan kommun som man vill gå, berättar Eva Jansson utvecklare på Komvux i Eskilstuna.

Det är Regeringen som vill lägga 53,5 miljarder på utbildningsinsatser, varav 11 av de ska gå till barn- ungdom och vuxenutbildning. Av dem får Nyköping 4,5 miljoner och 91 heltidsplatser till yrkesutbildningar. Och i Eskilstuna får man inte fullt 13 miljoner kronor där största delen av de går till yrkesutbildningar.

– Det är mycket viktigt för oss för det är ju i lågkonjunktur som man ska satsa på utbildningar, säger Eva Jansson.

Caroline Karlsson
caroline.karlsson@sr.se