NYKÖPING

Ett steg närmare villor i Bråvik

Trots protester från många boende i området Pryssgården i Nävekvarn föreslås politikerna i kommunstyrelsen i Nyköping att godkänna ett planprogram för att bygga ett fetmtiotal villor vid Bråviksstranden.

Politikerna föreslås också godkänna att exploateringen går vidare genom att upprätta en detaljplan över området.

Närmare 50 personer i området har skriftligt kommit in med synpunkter på förslaget, som väckt stor oro.