Nyköping

Ny vårdutbildning i Nyköping

Nyköpings kommun satsar på att skapa vård- och omsorgscollege i Sörmland. Kommunstyrelsen har avsatt 150 000 kronor för ändamålet och syftet är att skapa en  samverkansform på regional och lokal nivå för att utveckla utbildningar och verksamhet. Satsningen görs för att tillgodose kompetensen inom området, sgäer Anne-Marie Wigertz, ordförande i äldre- och handkappnämnden i Nyköping.