Nyköping

Varning för höga vattenflöden

Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund varnar allmänheten för den kommande vårdfloden. De mycket stora mängderna snö som kommer att smälta genererar stora mängder vatten. Flödena i Nyköpingsån, Svärtaån och Kilaån riskerar att bli mycket höga, enligt vattenvårdsförbundet.

Även sjöarnas nivåer kan komma att stiga rejält. För att mildra effekterna av den kommande vårfloden har Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund uppmanat sina medlemmar att öka tappningen av vatten vid dammarna och sänka vattennivåerna i sjöarna.

Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund har även tagit initiativ till ett möte med länsstyrelsen för att diskutera förebyggande åtgärder.

I följande sjöar sänks nivåerna:

Tisaren, Sottern, Tisnaren, Regnaren, Hunn, Viren, Valdemaren, Båven, Lidsjön och Långhalsen.

När sjöarnas nivåer sänks kommer isens kant mot stranden att brytas, vilket eventuellt kan innebära svårigheter att ta sig ut på sjön med fordon.