ESKILSTUNA

Sämre resultat för grundskoleelever

Andelen behöriga elever i grundskolan till gymnasiet i Eskilstuna minskade förra läsåret från 86 till 84 procent jämfört med läsåret före.

Samtidigt minskade kunskapsresultaten, de så kallade meritvärdena för eleverna.

Däremot förbättrades kunskapsresultaten i gymnasieskolan förra läsåret med bland annat högre meritvärden för nationella och specialutformade program och andelen behöriga till högskola från nationella och specialutformade program ökade.