Sörmland

Högskolan satsar på jämställdhet

Mälardalens högskola ska utbilda yrkesverksamma från Sörmland i jämställdhet och mångfald. Idag startar högskolan utbildningen för cirka 140 yrkesverksamma i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. Utbildningarna ska stärka kompetensen i länens verksamheter i arbetet med utökad mångfalds- och jämställdhetsintegration.