Eskilstuna

JO prövar inte västförbud

Justitieombudsmannen (JO) prövar inte om Eskilstuna kommunfullmäktiges beslut om förbud mot mc-västar på krogen strider mot kommunallagen. En privatperson hade anmält beslutet, och hävdade att det var diskriminerande. Men ärendet har nu avskrivits av JO med motiveringen att kommunfullmäktige inte står under JO:s tillsyn.

Eskilstuna kommun får därmed fortsätta vänta på besked om västförbudet strider mot lagen.

Efter ett lokalt överklagande pågår en prövning av förbudet i länsrätten, men någon dom har ännu inte kommit.

Förbudet mot mc-västar beslutades av kommunfullmäktige i Eskilstuna i juni förra året genom ett tillägg till de alkoholpolitiska riktlinjerna.

Även Luleå kommun har nyligen infört förbud mot mc-västar på krogen. Där har också förbudet utsträckts till att gälla kommunens lokaler.