Sörmland

Svagt vårdbetyg åt vårdcentralerna

Informationen till patienterna behöver bli bättre och fler vårdcentraler i länet behöver fasta läkare. Det visar den första nationella patientenkät som har gjorts i så gott som alla landsting i landet, på uppdrag av Sveriges kommuner och Landsting och Socialstyrelsen.

Fröslunda vårdcentral i Eskilstuna är en av de vårdcentraler som har fått låga betyg när det gäller både information och helhetsintryck.

– Det är inte tillräckligt bra och den kritiken får vi förstås ta till oss och det finns och det mycket att jobba med, och det kommer vi göra, säger Gunilla Shelly, verksamhetschef på Fröslunda vårdcentral.  

Vad tror du det kommer sig att ni får sämre betyg när det gäller bemötande och information?

– Fröslunda vårdcentral är en av dem som har haft ganska många hyrläkare och det är inget som vi vill ha, men där har vi kommit en bit på väg och har börjat få fasta läkare, men det är klart att det spelar in på den här undersökningen som gjordes i höstas.

I enkäten har man frågat patienter ett 40-tal frågor, bland annat om hur de tycker att de har blivit bemötta och hur informationen har varit. På frågan hur patienten värderar den vård eller behandling som den fått i sin helhet, så får Sörmland lägst betyg av alla de 21 landsting som är med.

Sörmland ligger något under rikssnittet i alla frågorna. På frågan som personen skulle rekommendera sin vårdcentral till andra, så svarar 64 procent ja på den frågan. Många skulle alltså inte göra det.

Resultatet från enkäten finns öppet för alla på landstingets hemsida och är tänkt att hjälpa sörmlänningarna i sina val av vårdcentral.

– Jag tycker absolut att det är bra, säger Sten Lekvall från Eskilstuna. Är man inte nöjd på ett ställe så kan man välja ett annat ställe.

Hur pass nöjd är du med din egen vårdcentral?

– Jag tycker att det är jobbigt att komma till tals med sin läkare.

– Det är jättebra att folk får valmöjligheter, tycker Inger Hellqvist från Mariefred, som själv skulle kunna tänka sig att använda jämförelsen.

Av landstinget ses enkäten som ett sätt att öppet lyfta fram både bra och dåligt, för att kunna förbättra det som inte är bra.

En konkurrens bland vårdcentralerna finns ju redan i och med att alla sörmlänningar fritt får välja vårdcentral sedan årsskiftet, det så kallade vårdval Sörmland. Men den här enkäten är tänkt att sporra ytterligare för att försöka möta invånarnas behov.

– Jag tror att vi måste jobba mer med att få till det med kontinuiteten, att vi har fasta läkare på våra vårdcentraler, säger Åsa Kullgren, socialdemokratisk ordförande i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd. Det visar sig att de vårdcentraler som har problem med bemanningen också har ett litet sämre resultat. Det är en viktig strategisk bit att arbeta med.

Ingela Martinsgård
ingela.martinsgard@sr.se