SÖRMLAND

Många bilvägar lämnas oplogade

Vägverket varnar för att många vägar kan snöa igen helt och inte kommer hinna plogas på grund av dagens kraftiga snöfall. SMHI har utfärdat en klass 2-varning med anledning av snöovädret.

Under dagen kan det komma uppåt 30 centimeter nysnö över Sörmland. Det kommer också blåsa mycket, främst vid kusten.

Klass 2-varning innebär att vädret kan finnas fara för allmänheten, att det kan bli störningar i viktiga samhällsfunktioner och att snön kan ge stora materiella skador. Allmänheten uppmanas att hålla sig uppdaterad via internet, radio eller teve.

Färdtjänsten uppmanar resenärer att bara beställa akuta resor.

Enligt Vägverket finns det stor risk för besvärligt väglag i hela länet. Större och mindre vägar har modd och lössnö och det finns också risk för drivbildning, snörök och snöhalka på vägarna. Mindre vägar kan komma att sopas igen helt av snön och inte hinna plogas. Europavägar och större riksvägar prioriteras i första hand, enligt Vägverket.