ESKILSTUNA

Tennishallen i Eskilstuna stängd

TK Hobbys tennishall i Eskilstuna stängs på grund av snön. Tennishallen kommer av säkerhetsskäl att hålla stängt tills snön har röjts bort från taket. Tennisklubben hoppas att röjningen kan ske med början på måndag.