GNESTA

Laxne skola anmäls

Ett barn på Laxne skola i Gnesta slog sig i huvudet så att han svimmade, utan att varken sjukvården eller föräldrarna kontaktades. Det hävdar ett föräldrapar i en anmälan till Skolinspektionen.

Enligt föräldrarnas anmälan kontaktade inte skolan sjukvården efter att en elev på skolan slagit sig i huvudet så att han svimmade. Trots att eleven var så yr att han inte kunde gå, kontaktades varken sjukvård eller pojkens föräldrar.

Dessutom menar anmälarna att personal på skolan har brutit mot tystnadsplikten och att trafiksituationen på skolan är dålig - sexåringar får stå själva för att vänta på skoltaxin på parkeringen.

Skolinspektionen har nu inlett en granskning av Laxne skola och kräver att Gnesta kommun kommer med en förklaring kring händelserna på skolan.