TROSA

Villor i Hållsnäs stoppas

Länsstyrelsen stoppar Trosa kommuns planer på att bygga villor i Hållsnäs. Flera personer har överklagat kommunens planer på att bygga villor där, bland annat eftersom dricksvattenförsörjningen inte är löst.

Det har också varit oklart hur avloppssystemet ska utformas, så att avloppsvatten inte läcker ut i badviken.

Länsstyrelsen håller med om att bygget är ett riskprojekt och anser att Trosa kommun måste lösa vatten- och avloppsfrågan innan byggplanerna sätts i verket.