NYKÖPING

Unga på vårdhem missar undervisning

Ungdomarna på tre vårdhem i Nyköping, så kallade HVB-hem, får inte den undervisning de är berättigade till, enligt Skolinspektionen.

Det är ungdomar med trasslig bakgrund, ungdomar som varit kriminella eller missbrukat, eller utsatts för övergrepp, som placerats på hemmen i Nyköping.

På hemmen ska de få skolundervisning, precis som alla andra ungdomar.

Men hemmen har flera obehöriga lärare och ger inte undervisning i alla ämnen. På ett av hemmen fick eleverna bara undervisning i svenska, matte och engelska, när inspektionen gjordes.

Skolinspektionen har sagt att kommunen måste ställa tydligare krav på hemmen, eftersom de har obehöriga lärare och bara undervisar i ett fåtal ämnen.

Anne-Sofie Laurin, som är administrativ chef inom barn och utbildningsförvaltningen i Nyköping, säger att kommunen nu utsett en rektor som ska ha kontinuerlig kontakt med hemmen.

Rektorn ska också ta reda på vilken skolbakgrund eleverna har och skriva planer för dem, så att de får den undervisning de behöver på hemmen.