Sverige

Unga par med problem vill ha hjälp

Många unga par med relationsvåld söker hjälp tidigt genom familjerådgivning. Det här visar en undersökning från Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare.

Psykiskt våld är den vanligaste orsaken och det är oftast både mannen och kvinnan som söker hjälp. Nästan lika många barn som vuxna blir berörda av relationsvåldet.

Undersökningen gjordes under tre månader över hela landet och med stöd från Socialstyrelsen. Genom undersökningen vill man uppmärksamma våldets tre parter, offer, förövare och vittne.