SÖRMLAND

Risk för kraftig vårflod

Det kan bli mycket höga vattenflöden i Sörmland när våren kommer, på grund av snön. Snömängden som ligger nu motsvarar ett skyfall på 100 millimeter. Om det smälter snabbt kan det bli en mycket kraftig vårflod.

Länsstyrelsen samlar nu in information från dammägarna för att få en bild av läget.

Men enligt beredskapsdirektören Thomas Persson behöver det inte bli någon katastrof. Om snön smälter långsamt och det inte regnar så mycket när våren kommer, kan det bli en helt normal vårflod.

Dessutom är det inte så mycket tjäle i marken, vilket mildrar vårfloden eftersom marken då kan suga upp mer vatten.