ESKILSTUNA

Distansjobbare slipper tågkaos

De inställda tågen har ställt till det för arbetspendlarna. Men arbetsplatser som satsat på distansarbete, som Energimyndigheten i Eskilstuna, har inte drabbats lika hårt.

– Vi har en möjlighet till distansarbete och därför har det här inte blivit så stora avbräck för oss. Det är möjligen ett och annat möte som inte har kunnat genomföras, men annars har man kunnat arbeta på som vanligt från sin bostad, säger Anne Norstedt, som är ansvarig för personalfrågor på Energimyndigheten i Eskilstuna.

Men hon är förstås inte nöjd med att 46 av myndighetens 250 anställda fick stanna hemma igår.

-- De som ska träffa andra personer och inte kan genomföra de mötena så blir det ett produktionsbortfall, säger hon.

Energimyndigheten flyttade från Stockholm till Eskilstuna 1998. Redan då var tanken med distansarbete en bärande idé - det var dels ett sätt att behålla kompetens, men också ett sätt att vara lockande för nya anställda.

Om man kan arbeta en del hemma blir också arbetsplatsen tilltalande för dem som har familj och barn.

– Distansarbetet är ju en stor fördel naturligtvis för den anställde, på det viset att man kan kombinera arbete och fritid även om man bor en bit ifrån, säger Anne Norstedt.

Statsmakterna - regering och riksdag - hade det som ett uttalat krav på myndigheten att man skulle säkra kompetensförsörjningen. Myndigheten kom till i en tid när energifrågorna fick en större politisk tyngd och var en strategisk fråga.

Enligt Anne Norstedt har satsningen på distansarbete gjort att de lyckats bättre med sitt uppdrag.

För de som har arbeten som gör att de kan jobba på distans har man sagt att de måste vara på plats minst två dagar i veckan.

Cirka 80 procent av de anställda har möjlighet att arbeta hemifrån om de vill. 60-70 procent utnyttjar det. Idag jobbar de som distansarbetar i snitt 1,5 - 2 dagar i veckan hemifrån. Man får jobba max tre dagar hemma i veckan.

Tågtrasslet kommer inte leda till ännu mer distansarbete, enligt Anne Norstedt.

– Vi kan inte utöka distansarbetet mer, för man måste också ta sig till sin arbetsplats och vara en del av det arbetsliv det innebär att träffa sina chefer och kollegor.

Hans Andersson
hans.andersson@sr.se