Sörmland

Folktandvården kan bli bolag

Landstingstyrelsen beslutade igår att att folktandvården ska bolagiseras. Sörmland blir då ett av få län där Folktandvården ska drivas som ett företag. I Västra Götaland var bolagisering av tandvården på förslag redan för tio år sedan, men det blev fortsatt politisk styrning.

Socialdemokraten Lena Hult som är ordförande i tandvårdsstyrelsen där, förklarar varför.

- Vi gick den motsatta vägen. Vi har ju istället valt att lägga all folktandvård för hela regionen i samma förvaltning. Vi har tyckt att det var viktigt, att från vänster till höger ha ett politiskt inflytande, säger hon.

Precis som i Västra götaland är folktandvården på de flesta håll i landet styrd av politiker. Men Folktandvården i Sörmland ser ut att bli det fjärde i Sverige att ombildas till bolag. I Landstingets styrelse är både socialdemokrater och borgerliga överens om det.

Utredningen som gjordes av en konsult pekar på att att det blir mer marknadsekonomiskt om Folktandvården drivs som bolag. Det kommer av bland annat momsskäl att kosta skattebetalarna elva miljoner kronor.

Men det priset tycker socialdemokraternas landstingsråd Jörgen Danielsson det är värt. Han säger att det blir en ökad tydlighet, och man garanterar att priserna inte hålls nere i oschysst konkurrens med privattandläkare.

Några sådana subventioner finns inte idag, understryker både han och tandvårdschefen Sverre Berglund, som ser fram emot kortare beslutsvägar när besluten fattas mer företagsmässigt och färre politiker blandas in.

Jörgen Danielsson säger att kostnaden för att bilda bolag inte ska höja taxan för de som går till tandläkaren, och han ger ingenting för kritiken att väljarnas inflytande minskar över ett bolag.

- Det är fortfarande fullmäktige som väljer styrelse och fullmäktige väljs av väljarna. Landstinget kommer inte bara lägga krav på att man ska göra vinst utan man kommer lägga ett krav på sociala aspekter, säger han.

Henrik Jansson
henrik.jansson@sr.se