Nyköping

Bättre skydd för fåglar

Det vilda djur- och fågellivet i Nyköping ska nu få ett bättre skydd under häckningssäsongen. Det handlar om nya riktlinjer för avverkning och röjningsarbeten på kommunens mark under perioden 20 april till och med 20 juni varje år.

Enligt förslaget som politikerna i kommunstyrelsen nu ska ta ställning till så är huvudregeln att det under perioden är avverkningsförbud, med vissa undantag för enstaka träd eller buskar.

De nya riktlinjerna har kommit till efter det att en nyköpingsbo lämnat in ett så kallat medborgarförslag, som nu alltså blir verklighet.