Eskilstuna

Intagen fick inte plugga

En intagen på Hällbyanstalten i Eskilstuna har inte fått möjlighet att läsa in sina kärnämnen. Justitie-ombudsmannen inleder en utredning mot Kriminalvården efter att en anhörig till den intagne gjort en anmälan.

Enligt anmälan har den intagne inte fått möjlighet studera som han borde ha fått. Han har också ett funktionshinder som gör det svårare för honom att skriva och enligt anmälan är det något som kriminalvården inte tagit hänsyn till.

Hans mamma har nu anmält det här till JO som ska utreda varför den intagne inte fått den hjälp han behöver.