Katrineholm

Snö orsakade takras över 150 grisar

Delar av ett tak till en grisfarm på Vegersbergs gård utanför Katrineholm har rasat.
Det fanns omkring 150 grisar i den del av djurstallet, där raset skedde, enligt Räddningstjänsten.

Djurstallet, där raset skett är cirka 3 000 kvadratmeter stort, men det är baran en mindre del av taket, som rasat. Enlgit Roger Latsson, räddningschef i beredskap i Katrineholm, handlar det om 5 x 10 meter.

Det ska finnas någonstans mellan 100 och 150 grisar just där raset skedde och det finns ännu inga uppgifter om hur det gått för dem.

Räddningstjänstpersonal ska nu ta sig in i djurstallet och ta hand om grisarna och de ska då flyttas in i en tog avdelning intill.

Enligt Roger Larsson är det troligen trycket av snö, som fått delar av djurstallstaket att ge vika och resten av taket ska nu skottas för att undvika ytterligare ras.