Sörmland

Sjuka ska vårdas på färre sjukhus

Svårt sjuka patienter i Sörmland, som behöver högt specialiserad vård, kommer att remitteras till färre sjukhus än tidigare. Idag presenterade landstinget resultatet av en gemensam upphandling av högspecialiserad vård tillsammans med landstinget i Västmanland. 

På lång sikt kommer samarbetet med Karolinska sjukhuset i Solna att öka - det handlar om bland annat om hjärtsjukvård och vård av barn.

Akademiska sjukhuset behåller tunga områden som t ex neurokirurgi och får dessutom ta över thoraxpatienterna från Universitetssjukhuset i Örebro.

De patienter som idag får vård på specialistsjukhus behöver inte byta utan de förändringar som genomförs gäller nya patienter.

Avtalet gäller fem år och kostar ca 650 miljoner kr. Idag är det runt 4 000 patienter i länet som skickas till specialistsjukhus utanför länet.

Landstinget Sörmland tror att det kanske kan tjäna 15-20 miljoner varje år på ett bättre avtal än det man haft tidigare.