Sörmland

Almi Företagspartner går samman

Almi Företagspartner i Sörmland som jobbar med företagsutveckling går ihop med Almi i Stockholm. Almi hoppas att sammanslagningen ska ge ett kraftfullare och starkare företag, som på bästa sätt ska främja företagsutveckling i de båda länen.

Göran Norberg, direktör på delägaren Regionförbundet Sörmland, säger att de mindre länens Almi är för små för att till exempel finansiera företagslån i samband med krisen.

Sammanslagningen innebär inte någon neddragning på antalet kontor, men man kommer att kunna låna in konsulter från Stockholm med specialkunskaper i vissa branscher, säger han.

Almi Företagspartner AB ägs av staten och regionala landsting och regionförbund.