Fler poliser i Sörmland polisanmäls

Antalet polisanmälningar mot polisen i Sörmland ökar. Förra året ökade antalet anmälningar med öer 40 procent jämfört med år 2001.
Det är få fall som leder till åtal, bara två procent ungefär, samtidigt som 12-13 procent av andra polisanmälningar leder till åtal. Det finns, enligt polisen, olika förklaringar till varför anmälningarna ökat. En är att kommunikationen mellan allmänheten och polisen har blivit sämre. - Genom att man är mindre antal poliser ute på fältet finns inte tillfälle varför man gör en eller annan åtgärd och det blir ett missnöje med polisens agerande. Dessutom "Utan substans" Andra anledningar att antalet anmälningar ökar kan vara att allmänheten mer och mer ifrågasätter myndigheters agerande och anmäler när den anser att polisen har gjort fel. Anton Nordström menar också att en polisanmälan ibland är en ren hämnd, och utan substans. Förra året gjordes 164 polisanmälningar mot polisen jämfört med 115 fall år 2001, en ökning med närmare 43 procent. Sörmland kommer på femte plats i flest antal anmälningar mot poliser efter de tre storstäderna och Östergötland. "Medborgarna mer medvetna" Jerzy Sarnecki , professor i kriminologi vid Stockholms universitet tror att ökningen beror på att medborgarna är mer medvetna nu och anmäler myndigheter när de tycker polisen har gjort fel. Att polisen skulle blivit mer våldsam tror han inte, men att så få fall leder till åtal beror på att det är svårare att utreda anmälningar mot polisen, säger Jerzy Sarnecki. - Det är oändligt mycket svårare att utreda anmälnngar mot poliser och sedan uppkommer gång på gång frågan om polisen verkligen ska utreda anmälningar mot polisen. Det finns fortfarande en möjlighet att man skapar en myndighet som utreder anmälningar mot polisen och det tror jag skulle vara en bättre lösning ur rättssäkerhetssynpunkt för alla parter än den lösning man har idag.