Anstormning av ansökningar orsakade datakaos

Anstormningen hos KY-myndigheten med ansökningar att få starta kvalificerade yrkesutbildningar när ansökningstiden gick ut i fredags blev för mycket för myndighetens datorer. Flera av de elektroniskt skickade ansökningarna går därför inte att öppna
Myndighetens IT-ansvarige räknar med att behöva mellan en och två dagar för att låsa upp dem. På grund av den sena anstormingen har ansökningstiden dessutom förlängts till och med idag.