Avdelning på äldreboende stängs

En avdelning med 17 vårdplatser på äldreboendet Trumslagargården i Eskilstuna stängs. De gamla som bor där ska flyttas till platser som är tomma på andra avdelningar.
Det här är en del av de förändringar som påbörjats i Eskilstuna där bland annat servicelägenheter ska göras om till seniorboenden. Äldre- och handikappomsorgen ska spara mest av alla nämnder i år.