Hästterapiutbildning kan vara olaglig

Hästterapeuten Helmut Tscharnke, som i sammarbete med Katrineholms kommun, planerar att starta ett hästterapicentrum vid Duveholms gård, kan bryta mot lagen i sin undervisning. Man måste ha tillstånd för att använda djur i undervisning, men trots att Tscharnke undervisat i alternativa behandlingsformer för hästar i mer än 15 år så har han aldrig haft några tillstånd.
-Det här är en organiserad form av utbildning inom alternativmedicin. Och jag kan bara tolka det som om det ligger under tillståndsprövning, säger Lennart Lindberg är enhetschef på den nya djurskyddsmyndigheten. Sen slutet av 1990-talet har Helmut Tscharnke utbildat hästterapeuter i Sörmland, tidigare hade han sin utbildningsbas i Västmanland. Men några tillstånd har han aldrig haft. Undervisning på djur bedöms som försöksdjursverksamhet och djurskyddsmyndigheten, tidigare jordbruksverket, beslutar om tillstånd. Dels ska verksamheten och lokalerna godkännas och dels ska en godkänd föreståndare finnas. Dessutom krävs djurfösöksetiskt tillstånd från regional djurförsöksetisk nämnd. Miljökontoret i Eskilstuna, som har tillsynsansvaret för Tscharnkes utbildningar i Sundbyholm, har efter det att SR Sörmland ställt frågor om undervisningen begärt att Tscharnke ska visa upp sina tillstånd. Men Tscharnke säger i sitt svar att tillstånd inte behövs. Och enligt djurskyddsmyndigheten kan Tscharnkes verksamhet därmed vara olaglig, menar Lennart Lindberg. -Principiellt är det här olagligt, eftersom lagen säger att det ska finnas tillstånd för sån här verksamhet. Helmut Tscharnke har avböjt att kommentera uppgifterna i inslaget.