Många läkarintyg till försäkringskassan felaktiga

Fortfarande är nära hälften av alla läkarintyg som kommer in till försäkringskassan felaktiga. Det visar en undersökning som försäkringskassan själva gjort. Det kan röra sig om medicinska fel, och också om att orsaken till varför man inte kan arbeta inte står med, säger Lena Carlsson, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan i Sörmland.
-Det är otillfredställande, och det kan ju också innebära att det blir försenade utbetalningar för den försäkrade, säger Lena Carlsson, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan i Sörmland. Under en dag i mars förra året samlades alla sjukintyg som kom in till sju försäkringskassor, däribland Sörmlands, in för att granskas. Undersökningen var en uppföljning från en liknande undersökning som gjordes 2002. Och även om det blivit något bättre från året innan så visade det sig att hälften av sjukintygen som läkarna fyller i fortfarande är felaktiga på nåt sätt. -Dels den medicinska delen, det kan också vara brister i hur funktionsförmågan är beskriven, alltså vad som egentligeb gör att man inte kan arbeta, säger Lena Carlsson. Om alla sjukintyg som kom in till försäkringskassorna i mellansverige den 7 mars förra året hade godkänts skulle bara de kostat samhället 35 miljoner kronor. Men sen undersökningen gjordes har blanketterna som läkarna fyller i, då en patient ska sjukskrivas, förnyats. Och Ulf Glitterstam, ordförande för läkarföreningen i Sörmland, tror att det kommer att göra skillnad. -Det gamla sjukintyget var lite olämpligt utformat. Det kanske inbjöd till att hoppa över en del av de rutor som fanns där, säger Ulf Glitterstam. Vad är det för skillnaden mellan det nya och det gamla intyget? -Läkarna stimuleras mer att fylla i det nya intyget, för annars blir det svårt att gå vidare. Normaltillståndet kanske inte är heltidssjukskrivning utan deltidssjukskrivning. Och ska man vara heltidssjukskriven så måste man särskílt motivera det.