Kritik mot arbetsmiljö på Konstmuséet i Eskilstuna

Arbetsmiljöinspektionen hotar nu Konstmuséet i Eskilstuna med vite om de inte gör nåt åt den dåliga arbetsmiljön i museet. Bland annat är luftkvalitén dålig, trots att man gjort en hel del ombyggnader, och det här gör att personalen mår dåligt.
Det framgår av en skrivelse till Eskilstuna kommun. Om museet ska finnas kvar i de nuvarande lokalerna måste det här åtgärdas, enligt Arbetsmiljöinspektionen. Men enligt kultur- och fritidsnämnden i Eskilstuna vill kommunen inte göra några stora åtgärder eftersom museet ändå ska flytta ut ur lokalerna under år 2005, och man därför utreder man om man provisoriskt kan göra nåt åt den dåliga ventilationen.