Kritiserad hästerapiutbildning ansöker igen

För andra gången ansöker nu svensk hästterapiutbildning, HTU, att få starta sin utbildning i Katrineholm. Tillsammans med Katrineholms kommun ansöker man om att få starta en Kvalificerad yrkesutbildning i hästterapi. Bland annat ska kommunen ha en representant med i HTUs ledningsgrupp.
Tidigare har vi rapporterat om den forskarkritik som riktats mot utbildningen. Frågan ställdes om den kunde anses som seriös. Men kommunens KY-ansvarige, Leif Öhskog ser inga problem i den kritik som riktats mot utbildningen och VDn Helmut Tscharnke. -Jag har fullt förtroende för Tscharnke, jag utgår från att han har de tillstånd som behövs, säger Leif Öhskog. Men det har alltså inte Helmut Tscharnke. Själv säger han i brev till miljökontoret i Eskilstuna som har tillsyn över hans undervisning där att han inte behöver några tillstånd. Men djurskyddsmyndighetens enhetschef Lennart Lindberg är av en annan åsikt. HTU har i sammarbete med Katrineholms kommun för andra gången sökt tillstånd att starta en studiemedelsberättigad kvalificerad yrkesutbildning i hästterapi under KY-myndighetens tillsyn, som ett led i att skapa ett hästterapicentrum vid Duveholms gård. Förra gången blev det avslag med motiveringen att yrkesrollen och arbetslivsförankringen var otydlig. Men redan i höstas startade HTU privat utbildning i Katrineholm med ett 20 tal platser. Kursavgiften ligger på närmare 170-tusen kronor. Veterinären Anna Berg, som suttit med i en statlig utredning kring alternativa behandlingsmetoder, ifrågasätter starkt utbildningens vetenskapliga grund.