Norsk Hydro överklagar

Oljeföretaget Norsk Hydro överklagar Eskilstuna kommuns beslut att bolaget ska bekosta saneringen efter oljeläckaget hos en privat fastighetsägare i Lista utanför Eskilstuna i början av december.
Norsk Hydro, som även polisanmälts av kommunen för oljeläckaget, hävdar i sitt överklagande, att det inte är klarlagt om det är bolaget, åkeriet eller fastighetsägaren som är ansvarig för det inträffade. Läckaget uppstod när villaoljan skulle fyllas på i fastighetsägarens tank och kommunens miljöförvaltning räknar med att cirka 40 ton oljeskadade massor måste tas om hand.