Hundratals unga tjejer i Sörmland hotas

Ett hundratal unga tjejer med invandrarbakgrund i Sörmland har utsatts, eller riskerar att utsättas, för hedersrelaterat hot och våld. Det visar en undersökning som Länsstyrelsen i Sörmland har gjort.
-Det finns behov av skyddat boende för vissa av de här tjejerna, säger Ellen Karlsson, som är projektledare för undersökningen. Länsstyrelsen har skickat ut ett 70-tal enkäter till bland annat skolor, polis, kvinnojourer och socialtjänster. Ännu är inte sammanställningen helt klar, men svaren visar i alla fall att problem med hedersrelaterat hot och våld förekommer i länet. Och då framför allt i Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Flen. -Problemen handlar, enligt enkätsvaren, oftast om att tjejernas frihet är starkt begränsad, det säger Banaz Rashid, även hon projektledare för undersökningen. -För att bättre kunna hjälpa de här tjejerna efterfrågar bland annat skolor, polis och socialtjänster mer kunskap om den här typen av problem, säger Ellen Karlsson. I mars 2004 ska undersökningarna från alla län i Sverige redovisas, för att på så sätt få reda på hur stort behovet av bland annat skyddat boende är.