Protester mot nya villor vid Nyköpingsån

Nyköpings kommun vill öppna upp för byggande av 170 nya villor norr om stan där ån rinner fram. Förslaget är nu ute på remiss. Men ornitologiska föreningen är starkt kritisk till vissa delar av förslaget.
-Idén om att så fort man har lust söka dispans från strandskyddet, det är billigt tycker jag, säger ornitologernas talesman Viking Olsson. Ornitologiska föreningen är mycket kritisk till de delar i planförslaget som inkräktar på strandskyddet. Och i sitt brev till kommunen talar de om Nyköpingsån som ett av det viktigaste vattendragen i länet. Det är i områdena Harg, Oppeby, Krikonbacken och Stenbro, norr om Nyköping, som kommunen nu tagit fram ett förslag för nya bostadsområden för villor. Och i tre av de åtta planerade områdena krävs dispens från strandskyddet för att kunna bygga. Viking Olsson, som själv bor nära ån, menar att Nyköpings ån är mycket viktig för fåglaran på deras färder norr och söderut. Han säger sig ha förståelse för att man vill hitta strandnära boende, men inte på bekostnad av strandskyddet.