Landstingsopposition enad mot besparingsförslag

Utred om Nyköpings lasarett kan bli ett renodlat akutsjukhus och låt Kullbergska sjukhuset i Katrineholm ha kvar dom planerade operationerna. Det säger nu landstingets samtliga oppositionspartier, som också vill ha en ny utredning och ett alternativ till det besparingsförslag som tidigare presenterats.
Oppositionen skriver i ett brev till landstingsstyrelsen att man inte ser de ekonomiska fördelarna i att lägga ner en väl fungerande operationsverksamhet i Katrineholm, om man då istället måste utöka antalet vårdplatser på Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett.